nhnha@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 104B10

ThS. Nguyễn Hải Ngân Hà

Thạc sĩ, Giảng viên
  • Thạc sĩ, Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế TPHCM hợp tác với Erasmus University Rotterdam. 2010

Hướng nghiên cứu

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

Các môn học tham gia giảng dạy

KINH TẾ VI MÔ

Giảng viên : Dương Quỳnh Nga, Lại Huy Hùng, Lê Tuấn, Nguyễn Hải Ngân Hà, Trần Duy Thanh, Trần Thị Phương Thảo