tmthu@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 107 B10

ThS. Trần Minh Thư

Thạc sĩ, Giảng viên thỉnh giảng
  • Thạc sĩ, Kinh tế Quản trị, Chulalongkorn University (Thái Lan), 2002

Hướng nghiên cứu

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

Các môn học tham gia giảng dạy

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.