Thông báo học vụ

Danh sách phân công GVHD và Lịch thực hiện đồ án chuyên ngành Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023

(Thời gian 15 tuần, từ 02/01/2023 đến 30/04/2023) STT  Công việc  Thời gian  Ghi chú  1  Phổ biến nội dung môn Đồ án chuyên ngành      Thắc mắc, SV liên hệ TS. Võ Hùng – dvhung@hcmut.edu.vn  2  SV đăng ký lĩnh vực theo LINK thông báo của Khoa: LINK  Từ 12/12/2022 tới 18/12/2022   ...
Chi tiết

Danh sách phân công GVHD và Lịch thực hiện Thực tập ngoài trường Học kỳ 2 – Năm học 2022-2023

(Thời gian 8 tuần từ 30/01/2023 đến 26/03/2023) STT  Công việc  Thời gian  Ghi chú  1  Phổ biến nội dung thực tập ngoài trường (còn gọi là: Thực tập tốt nghiệp)  Dự kiến 10/12 hoặc 11/12/2022  Thời gian và phòng sẽ TB sau  2  Đăng ký nguyện vọng, đơn vị thực tập tại link thông...
Chi tiết

Thông báo Danh sách GVHD môn thực tập nhận thức HK222

Sinh viên vui lòng xem thông tin trong file đính kèm Danh Sach Phan Cong TT Nhan Thuc HK 222 He CQ Dai TraTải xuống Danh Sach Phan Cong TT Nhan Thuc HK 222 He CQ CLCTải xuống
Chi tiết

Thông báo STT nộp luận văn tốt nghiệp HK221

Các bạn SV vui lòng xem file đính kèm. SO THU TU NOP LVTN HK 221Tải xuống
Chi tiết

Thông báo Hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ HK1/2022-2023 Khóa 2021 – đợt 1 (lần 2 )

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn– Học viên trình bày bằng file powerpoint.– Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút– Trong quá...
Chi tiết

Lịch hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ HKI 2022-2023 (Khóa 2020 – đợt 2)

Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 15 phút để chuẩn bị Học viên trình bày bằng file powerpoint. Mỗi học viên có từ 15 -20 phút trình bày luận văn, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ luận văn khoảng 45-60 phút Học viên chuẩn...
Chi tiết

LỊCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP – KHÓA 19 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022 – 2023

(Thời gian 15 tuần, từ 30/01/2023 đến 12/05/2023) STT  Công việc  Thời gian  Ghi chú  1  Phổ biến nội dung môn LVTN  -Dự kiến 10/12 hoặc 11/12/2022  -Phòng: TB sau    SV có thắc mắc, liên hệ GV: TS. Võ Hùng – dvhung@hcmut.edu.vn  2  SV ĐHCQ đăng ký tên đề tài theo link thông báo...
Chi tiết
1 2 3 4 6