Lịch tiếp Sinh viên

HK II / NĂM HỌC 2023-2024

LỊCH TIẾP SINH VIÊN (ĐHCQ /CLC/TT) VÀ HỌC VIÊN SĐH (*)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

duongnhuhung@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5610

TS. Dương Như Hùng
Trưởng khoa

nvquang@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5612
Sáng thứ Ba 8:30 – 11:30 (105B10) – CTTA
Chiều thứ Năm: 14:00 – 17:00 (803H6)-2 tuần 1 lần
Chiều thứ Sáu 15:00-17:00 (105B10)

TS. Nguyễn Vũ Quang
Phó trưởng khoa (phụ trách đào tạo)

tdthanh@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5611
Sáng thứ Tư 9:00-10:00 (803H6)
Sáng thứ Năm: 9:00-11:00 (105B10)

ThS. Trần Duy Thanh
Phó trưởng khoa (phụ trách CSVC và CTSV) GVCN K2018: CT tiếng Anh + LKQT
GVCN: Bằng 2

tmchuong@hcmut.edu.vn
(028) 38 647 256 – ext. 5607
Sáng thứ Hai 8:00 – 10:30 (105B10)
Sáng thứ Sáu: 8:30 – 10:30 (105B10)

TS. Trương Minh Chương
Phó trưởng khoa (phụ trách KHCN& QHQT)
Phòng 803H6

Văn phòng Khoa (cơ sở Dĩ An )

Công tác
Giờ tiếp buổi Sáng Giờ tiếp buổi Chiều
Văn Phòng Khoa 
Thứ Ba và Thứ Năm (803 H6)
Phòng 103B10

Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng Bộ môn PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân
n.m.tuan@hcmut.edu.vn
Thứ Hai, 8:00-10:00, 103B10
Thứ Năm, 8:00-10:00, 103B10
  ThS. Hà Văn Hiệp
hvhiep@hcmut.edu.vn
Trưởng phòng TNMP
GVCN K2019: CT tiếng Anh + LKQT
PGS. TS. Phạm Quốc Trung
pqtrung@hcmut.edu.vn
Thứ Tư, 8:00-10:00, 103B10 Thứ Sáu, 14:00-16:00, 103B10
  ThS. Huỳnh Bảo Tuân
hbtuan@hcmut.edu.vn
GVCN K2019: lớp 1, 2 ThS. Trần Thị Tuyết
trantuyet@hcmut.edu.vn
Thứ Ba, 09:00-12:00, 103B10 – CT Tiếng Anh Thứ Ba, 13:00-15:00, 103B10
GVCN K23 – CT tiêu chuẩn ThS. Nguyễn Ngọc Bình Phương
ngnbphuong@hcmut.edu.vn
GVCN K23 – CT tiêu chuẩn ThS. Võ Thị Ngọc Trân
vtntran@hcmut.edu.vn

 

Phòng 104B10

Bộ môn Tài Chính

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng bộ môn TS. Nguyễn Thu Hiền
nthuhien@hcmut.edu.vn
Thứ Năm, 9:00-11:00, 104B10 Thứ Ba, 15:00-17:00, 104B10
Phó CNBM ThS. Lại Huy Hùng
lhhung@hcmut.edu.vn
  ThS. Hàng Lê Cẩm Phương
hlcphuong@hcmut.edu.vn
Thứ Ba, 8:30-11:30, 104B10
Thứ Năm, 8:30-11:30, 104B10
  ThS. Lê Tuấn
letuan@hcmut.edu.vn
  ThS. Ngô Đặng Tuân
tuan.nd@hcmut.edu.vn
GVCN K21 nhóm A ThS. Phạm Tiến Minh
ptminh@hcmut.edu.vn
Thứ Tư, 9:00-12:00, 104B10 – CT Tiếng Anh
  ThS. Đoàn Phương Nhi
dpnhi@hcmut.edu.vn
Thứ Năm, 9:00-11:00, 104B10 Thứ Hai, 14:00-16:00, 803H6

 

Phòng 106B10

Bộ môn Quản lý Sản xuất và Điều hành

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

Trưởng Bộ môn
GVCN K18 trở về trước – hệ Chính quy
TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
ntdnguyen@hcmut.edu.vn
GVCN K2020: CT tiếng Anh TS. Đường Võ Hùng
dvhung@hcmut.edu.vn
GVCN K2020: CT tiếng Anh ThS. Huỳnh Thị Phương Lan
htplan@hcmut.edu.vn
Thứ Ba, 9:00-12:00, 106B10
Thứ Năm, 9:00-9:50, 803H6
GVCN Khóa 2019: lớp 3, 4 ThS. Nguyễn Thùy Trang
nttrang@hcmut.edu.vn
  TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
ntthang@hcmut.edu.vn
  TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
ntqloan@hcmut.edu.vn
GVCN Khóa 20 – CQ TS. Lê Phước Luông
lpluong@hcmut.edu.vn
GVCN Khóa 22 CT tiếng Anh ThS. Nguyễn Thị Hoàng Mai
nthmai@hcmut.edu.vn
Thứ Năm, 11:00-13:00, 15:00-16:00, 106B10 Thứ Hai, 9:00-11:00, 803H6

 

Phòng 107B10

Bộ môn Tiếp thị và Quản lý

Chức vụ

Họ tên Giảng viên

Giờ tiếp buổi Sáng

Giờ tiếp buổi Chiều

CNBM

ThS. Lại Văn Tài
lvtai@hcmut.edu.vn

Thứ Năm, 9:00-11:30, 101B10 Thứ Sáu, 13:00-16:00, 101B10

GVCN: Khóa 23 – CT tiếng Anh

TS. Lê Thị Thanh Xuân
lttxuan@hcmut.edu.vn

Thứ Năm, 08:30-11:30, 101B10

Thứ Tư, 12:00-14:00, 101B10

CNMH: QTKD cho KS
Phó CNBM
GVCN: Khóa 21 – CT tiêu chuẩn

ThS. Dương Thị Ngọc Liên
dtnlien@hcmut.edu.vn

Thứ Năm, 9:00-12:00, 101B10

 

TS. Trương Thị Lan Anh
ttlanh@hcmut.edu.vn

 

TS. Huỳnh Thị Minh Châu
htmchau@hcmut.edu.vn

Thứ Sáu, 9:00-11:30, 803H6

Thứ Ba, 13:30-16:00, 101B10

GVCN Khóa 22 – CT tiêu chuẩn

TS. Mai Thị Mỹ Quyên
mtmquyen@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 9:00-11:00, 101B10
Thứ Ba, 9:00-11:00, 101B10

 

PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
lnhau@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 9:00-12:00, 101B10

Thứ Năm, 15:00-17:30, 101B10

GVCN K2021: CT tiếng Anh nhóm B

ThS. Bùi Huy Hải Bích
bhhbich@hcmut.edu.vn

Thứ Tư, 8:00-11:00, 101B10 – CT tiếng Anh

Thứ Năm, 15:00-17:30, 101B10

 

TS. Nguyễn Văn Tuấn
nvtuan@hcmut.edu.vn

Thứ Sáu, 9:00-11:30, 803H6

Thứ Hai, 15h00 – 17h30, 101B10

 

TS. Phạm Ngọc Trâm Anh
pntanh@hcmut.edu.vn

Thứ Năm, 9:00-12:00, 101B10

Thứ Tư, 13:30-18:00, 101B10

Bí thư đoàn thanh niên

ThS. Đậu Xuân Trường
dxtruong@hcmut.edu.vn

Trợ lý sinh viên
GVCN Khóa 22 – CT tiêu chuẩn

ThS Lê Hoài Kiều Giang
lhkgiang@hcmut.edu.vn

Thứ Hai, 9h00 – 12h00, 101B10
Thứ Năm, 9h00 – 10h00, 803H6