MANAGEMENT INFORMATIOB SYSTEM

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Mã môn học
IM4005
Số tiết
60
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Hệ thống thông tin quản lý
Giảng viên
Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Quốc Trung, Trần Thị Tuyết, Võ Thị Ngọc Trân

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những hệ thống thông tin khác nhau, cũng như quy trình phân tích và thiết kế hệ thống. Ngoài ra, môn học cũng giới thiệu các giai đoạn của việc phát triển hệ thống thông tin và cách chọn lựa một số HTTT phù hợp với doanh nghiệp.

Qua môn học, sinh viên có thể hiểu các thành phần cơ bản của HTTTQL và các vấn đề cơ bản của việc ra quyết định đầu tư, ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý. Ngoài ra, SV cũng sẽ hiểu được đặc tính của 1 số loại HTTTQL phổ biến, cách thức và quy trình phát triển hệ thống thông tin, và các hoạt động liên quan đến quản lý dự án phát triển HTTTQL trong doanh nghiệp.

  • Áp dụng kiến thức quản trị cốt lõi
  • Áp dụng kiến thức ngành QLCN
  • Phân tích & giải quyết vấn đề/ Áp dụng tư duy hệ thống
  • Áp dụng làm việc theo đội nhóm & giao tiếp trong kinh doanh
  • Áp dụng kiến thức về Hình thành ý tưởng, Lập dự án & Vận hành

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những hệ thống thông tin khác nhau, cũng như quy trình phân tích và thiết kế hệ thống.