Lean Six Sigma Manufacturing

QUẢN LÝ SẢN XUẤT THEO LEAN VÀ SÁU SIGMA

Mã môn học
IM4001
Số tiết
45
Số tín chỉ
3
Trình độ
Đại học
Ngành
Quản lý Công nghiệp
Chuyên ngành
Quản lý Công nghiệp
Học kỳ
6
Cơ sở
1 (Lý Thường Kiệt)
Bộ môn
Quản lý sản xuất và điều hành
Giảng viên
Bùi Nguyên Hùng, Huỳnh Bảo Tuân, Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Đức Nguyên

Môn học cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Quản lý công nghiệp một cách tiếp cận khác của Quản lý Sản xuất – thực tế hơn và mới hơn, qua đó giúp cho người học điều hành hoặc góp phần điều hành hệ thống sản xuất một cách hiệu quả và hội nhập nhanh với các hệ thống sản xuất của các công ty lớn và công ty nước ngoài.

Sinh viên sẽ được học kiến thức về quản lý sản xuất theo triết lý Lean và 6 Sigma. Triết lý này nhằm cải tiến năng suất và hiệu quả trong hệ thống sản xuất. Môn học cũng giới thiệu gương thành công của Công ty Toyota, đơn vị có nhiều cải tiến liên tục trong quản lý sản xuất và điều hành.

  • Phân tích khái niệm quản lý sản xuất theo Lean
  • Tổng kết các tư duy về Lean
  • Áp dụng các công cụ trong Lean
  • Áp dụng được triết lý về cải tiến liên tục
  • Áp dụng cách tiếp cận theo 6 sigma
  • Phân tích cách tiếp cận theo Lean 6 sigma

Môn học giúp cho người học điều hành hoặc góp phần điều hành hệ thống sản xuất một cách hiệu quả và hội nhập nhanh với các hệ thống sản xuất của các công ty lớn và công ty nước ngoài.