Kế hoạch thực hiện Đề cương + Luận văn Thạc sĩ HK2 2023-2024

Khoa Quản lý Công nghiệp xin thông báo đến các học viên ngành Quản trị Kinh doanh (K2021 trở về trước) kế hoạch đăng ký thực hiện Đề cương + Luận văn thạc sĩ HK232(theo file đính kèm)

Lưu ý:

+ Điều kiện để đăng ký đề cương:
   – PTUD: tích lũy ≥09TC môn học ngành.
   – PTNC: có đăng ký môn “Phương pháp nghiên cứu khoa học”

+ Sau khi có kết quả đánh giá đề cương luân văn, học viên phải theo dõi quyết định giao đề tài trên cổng thông tin PGS tại mục “Đề cương luận văn

+ Nếu được giao đề tài (với điều kiện đề cương LVThS phải được thông qua; số TC tích lũy ≥40 TC – kể cả khối kiến thức bổ sung – và hoàn thành môn học Anh văn cơ sở hoặc có chứng chỉ TOEIC ≥450, TOEFL≥450, IELTS≥4.5,… còn trong thời hạn 2 năm tính đến thời điểm xét giao đề tài LVThS). Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện trên, HV được Nhà trường bảo lưu kết quả thông qua đề cương trong thời gian 01 HK.

+ Đính kèm đơn đăng ký thực hiện