Kiến thức và kỹ năng cần thiết của sinh viên QLCN cho cơ hội nghề nghiệp tương lai theo định hướng Lean Manufacturing

Chủ đề chia sẻ: Kiến thức và kỹ năng cần thiết của sinh viên QLCN cho cơ hội nghề nghiệp tương lai theo định hướng Lean manufacturing.

Ngày chia sẻ: 22/11/2023, tại 302H1, từ 10:00-11:50

Khi bối cảnh ngành công nghiệp ở Việt Nam ngày càng phát triển, lĩnh vực Lean manufacturing càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn với vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu suất và giảm thiểu lãng phí trong vận hành nhằm nâng cao tính cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Sinh viên QLCN đang có cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp của mình theo định hướng này. Tuy nhiên, sinh viên QLCN có thể gặp nhiều khó khi khi lựa chọn hướng phát triển sự nghiệp khi chương trình đào tạo được phát triển rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như marketing, quản lý vận hành, tài chính, quản lý chất lượng dịch vụ…

Phần chia sẻ này với mục đích cung cấp các kinh nghiệm của một cựu sinh viên đang làm việc trong công ty đa quốc gia ở lĩnh vực sản xuất, từ đó các bạn sinh viên QLCN có thể có thêm các góc nhìn từ thực tiễn từ thị trường lao động.

Cựu sinh viên sẽ đề xuất những kiến thức và kỹ năng mà các bạn sinh viên QLCN nên trang bị cùng với các ví dụ về việc áp dụng các kiến thức & kĩ năng này như thế nào trong môi trường công việc. Các nhóm kỹ năng và kiến thức đề xuất như sau:

  • Kiến thức toàn diện về các Nguyên tắc Lean
  • Kỹ năng Giải quyết vấn đề và Tư duy phản biện
  • Kỹ năng Phân tích dữ liệu và Lập bản đồ quy trình
  • Kỹ năng Giao tiếp và Làm việc nhóm
  • Kỹ năng tin học văn phòng

Nhưng quan trọng hơn, bên cạnh kiến thức và kỹ năng, các bạn sinh viên cần có một thái độ tích cực với nghề nghiệp tương lai. Nhìn nhận công việc như là một cơ hội để hoàn thiện bản thân, và quá trình đó nên mang đến ý nghĩa và niềm vui cho các bạn.