LỊCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2023 – 2024

(Thời gian 15 tuần, từ 08/01/2024 đến 05/05/2024)

STTCông việcThời gianGhi chú
1Phổ biến nội dung môn KLTNThời gian và Địa điểm sẽ thông báo sauSV có thắc mắc, liên hệ GV: TS. Võ Hùng – dvhung@hcmut.edu.vn
2SV đăng ký tên đề tài theo link thông báo trên Website của Khoa: >> LINKTừ 27/11/2023 tới 10/12/2023 
3Các Bộ môn phân công và VPK công bố danh sách SV, GVHDPhân công: 25/12/2023 – 29/12/202303/01/2024: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website
4SV chuẩn bị đề cương chi tiết dưới sự hướng dẫn của GVHDTừ ngày 08/01/2024Sinh viên nên chủ động có đề cương trước khi có GVHD để triển khai thuận lợi.
5Nộp đề cương chi tiết tại VP các Bộ mônTrước 15g00 thứ Năm, 18/01/2024 
6Bảo vệ đề cương lần 1Từ 22/01/2024 đến 26/01/2024Các HĐ báo cáo kết quả bảo vệ cho Khoa trước 16g00, ngày 20/02/2024
7Bảo vệ đề cương lần 2Từ 29/01/2024 đến 02/02/2024
8Các GVHD gửi báo cáo tiến độ giữa kỳ về CNBM18/03/2024: GVHD báo cáo BM 20/03/2024: BM báo cáo KhoaBM tổng hợp tình hình và gửi bảng báo cáo về Khoa để Khoa ra quyết định cảnh cáo/ đình chỉ
9SV nộp khóa luận tại BMTrước 10g00, thứ Hai, ngày 06/05/2024BM báo cáo tình hình nộp KLTN, ds HĐBV về Khoa trước 16g00, ngày 06/05/2024 để ra quyết định trừ điểm nộp trễ và lấy QĐ thành lập HĐ
10Phản biện Khóa luận TNTừ 06/05/2024đến 17/05/2024 
11Bảo vệ Khóa luận TNTừ 20/05/2024 đến 31/05/2024Các HĐ gửi kết quả về Khoa trước 10g00, thứ Tư  05/06/2024

TP.HCM, ngày …. tháng ….. năm 2023

KT. TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN VŨ QUANG