Lịch Thực hiện Luận văn tốt nghiệp HK3 – năm học 2021-2022

VĂN PHÒNG KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP XIN THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HƯỚNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK 213 VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU:

Sinh viên đăng ký thực hiện LVTN trong HK3 / năm học 2021 – 2022 lưu ý:

1. Sinh viên đăng ký hướng đề tài và nguyện vọng: tới ngày 03/05/2022 tại: —-LINK—-

2. Thời gian sinh viên thực hiện LVTN: từ 23/05/2022 đến 04/09/2022

3. Dự kiến buổi phổ biến nội dung LVTN: Xem file ONLINE trên Web

Ghi chú:

  • Những trường hợp có đủ điều kiện nhận Luận văn nhưng CHƯA làm thủ tục đăng ký môn học LVTN trong HK213 kịp, thì vẫn có thể đăng ký thực hiện LVTN với Khoa để kịp phân công GVHD/BM hướng dẫn
  • Sau khi có danh sách chính thức từ P.ĐT gửi, những trường hợp không có kết quả đăng ký LVTN HK213 sẽ bị dừng việc thực hiện LVTN.

Trân trọng ./.