Luận văn Thạc sĩ – Ngành Quản trị Kinh doanh K2020 – Đợt 2

STT

Mã HV

Họ

Tên

Tên đề tài

CBHD

1 1970739 Đào Thị Xuân Duyên Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất làm việc từ xa của nhân viên tại Tp.HCM TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
2 2070226 Lê Thị Lin Tác động của vốn tâm lý và vốn xã hội đến sự gắn kết công việc của các nhân viên vẽ kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Vũ Quang
3 2070231 Võ Thị Ngọc Nhân Tìm hiểu các yếu tố tác động đến ý định mua trang thiết bị y tế tiêu dùng của người dân: Một nghiên cứu tại thành phố Hồ Chí Minh TS. Lê Thị Thanh Xuân
4 2070274 Trần Thị Phượng Sự tin tưởng dựa vào nhận thức và dựa vào cảm xúc của khách hàng cá nhân trong nền tảng thương mại điện tử: Một nghiên cứu trong lĩnh vục thời trang tại Việt Nam PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân
5 2070232 Nguyễn Thị Kim Quyền Ảnh hưởng của chánh niệm và khả năng vượt khó đối với thành quả làm việc của nhân viên là giới trẻ PGS.TS Lê Nguyễn Hậu
6 1970743 Trần Thị Hoài Thanh Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của người sử dụng hệ thống thông tin: một nghiên cứu về các hệ thống erp giai đoạn sau triển khai tại các công ty ở TP. HCM. PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân
7 2070233 Hoàng Thị Minh Thiết Tác động của sự hiểu biết của khách hàng về đồng tạo sinh dịch vụ đến giá trị dịch vụ: một nghiên cứu trong lĩnh vực ngân hàng PGS.TS Lê Nguyễn Hậu
8 1970561 Nguyễn Thanh Hoài Thư Làm việc tại nhà: Các tiền tố và kết quả về sự hạnh phúc của người lao động trong các ngành dịch vụ chuyên nghiệp PGS.TS Lê Nguyễn Hậu
9 2070234 Trần Ngọc Bảo Thư Một tiếp cận nhận thức xã hội về trung thành thương hiệu của khách hàng: nghiên cứu trong các cộng đồng trực tuyến về thương hiệu điện thoại di động (Smartphone) tại Việt Nam PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân
10 2070604 Phan Châu Tín Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng ứng dụng video dạng ngắn của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Lê Nguyễn Hậu
11 1970342 Phạm Văn Tới Ảnh hưởng của mối quan hệ người mua – nhà cung cấp đến kết quả thực hiện chuỗi cung ứng: quan điểm của người mua trong ngành thép TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
12 1970343 Huỳnh Trần Trọng Ảnh hưởng của tỉnh giác trong công việc đến trí tuệ cảm xúc và kết quả công việc của nhân viên kinh doanh TS. Nguyễn Vũ Quang
13 1970346 Lê Ngọc Vủ Các tiền tố của sự tin tưởng trong thương mại xã hội: một nghiên cứu trong ngành hoa tươi tại Tp. Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuân
14 1970745 Bùi Văn Xuân Nhận diện các nhân tố tác động đến động lực và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở TP.HCM – góc nhìn từ trải nghiệm của người đại diện vốn TS. Nguyễn Thu Hiền