duongnhuhung@hcmut.edu.vn
(84-28) 38635 058
Phòng 105, Nhà B10

TS. Dương Như Hùng

Trưởng Khoa Quản lý Công nghiệp, Tiến sĩ, Giảng viên chính
  • Tiến sĩ, Tài chính, Old Dominion University (Mỹ), 2008

TS Dương Như Hùng là trưởng khoa QLCN, ĐH BKTPHCM. Tốt nghiệp ĐH Bách khoa Budapest (Hungary) năm 1993, TS Hùng đã đi làm ở các vị trí kỹ thuật và sale cho các doanh nghiệp, sau đó học MBA tại AIT năm 1997-1999, trở thành giảng viên ĐH BK TPHCM và hoàn thành Tiến sỹ Tài chính tại Old Dominion University (Hoa kỳ) năm 2008.

TS. Hùng nguyên là thành viên HĐQT Cty điện lực Khánh hòa (KHP), thành viên Ban kiểm soát Cty Đại lý vận tải biển Việt nam (VOSA), và hiện nay là thành viên Hội đồng chỉ số của Sở GD Chứng khoán TPHCM (HOSE).

TS Hùng đã có 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Hoa kỳ, nhiều năm dạy đại học và cao học ở các chương trình trong nước và quốc tế như MBA QLCN, MSM MBA, MCI MBA, Cao học kinh tế Hà lan (ĐH Kinh tế), MBA Việt Đức, MBA Houston Clearlake,…

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của TS Hùng là Tài chính, Đầu tư, và Kế toán quản trị. Một số đề tài mà TS Hùng làm chủ nhiệm hoặc tham gia là đánh giá việc mở rộng sân bay Tân sơn nhất (2017), Tác động của Hiệp định TPP đến kinh tế TP.HCM (2018), Tác động những Hiệp định thương mại tự do đối với thành phố Cần Thơ và giải pháp ứng phó (2019), Nâng cao tỷ trọng nội địa hóa và hàm lượng công nghệ, tri thức trong các sản phẩm xuất khẩu chủ lực và dịch vụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương (2020).

Hướng nghiên cứu

  • Suất sinh lợi cổ phiếu
  • Cấu trúc vốn
  • Hiệu quả doanh nghiệp
  • Năng suất tổng thể

Bài báo tạp chí quốc tế

With Nguyen Van Tan, Factors affecting IPO successes in Vietnam, Journal of Finance (Vietnam), 3/2018.

With Liem, N.T., The Impact of Equitization on Firm Performance: The Case of Vietnam, International Research Journal of Finance and Economics, 164, 2017

Factors affecting IPO pricing in Vietnam, Journal of Finance (Vietnam), 4/11/2017

With Tran Quang DANG, The Trans-Pacific partnership and Vietnam, (2016). Asian Management Insights. 3, (1), 34-40. Singapore Management University, Singapore.

With Liem, N.T., Thien, N.D. Stock Performance of several industries in Vietnam. Journal of Science and Technology Development. Q2/2015. ISSN: 1859-0128

With Hung, L.H., Ha, N.H.N, Giang, L.H., Yen, H.H. Factors affecting TFP: a survey of six industries in Ho Chi Minh city. Journal of Science and Technology Development. Q2/2013. Vol. 16, pp 16-24. ISSN: 1859-0128

With Tri, T.M. Impact of the board ownership on the performance of companies listed on HOSE. Journal of Science and Technology Development. Q2/2011. Vol. 14, pp 116-123. ISSN: 1859-0128

Opportunities and challenges for Vietnam during the age of globalization and Industry 4.0, 2019 ASEAN Korea Financial Development Forum, 2019, HCMC – Việt Nam

Free trade Agreements (FTA) and the implications for improving ASEAN – Taiwan Trade Relationship, International Conference: “International Commerce Development and Trend: the development of new Southbound Commerce Market and business Opportunities”, 2018, Taipei – Taiwan

Vietnam Trade and Logistics Development: a Pathway to Global Integration, The 9th Asia Logistics Forum, 2018, Seoul – Korea, South Korea

Transportation infrastructures in the Southern Vietnam: Issues and Solutions, Conference on transportation infrastructure in the Southern Vietnam organized Vietnam National University – HCMC, Ho Chi Minh city, Vietnam, 1/7/2019

Climate changes: Investment Opportunities and Challenges in Vietnam, The Asia-Pacific Conference on Financing for Inclusive and Sustainable Development organized by UN ESCAP and ICC Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, 10-12 December 2019

Bài báo tạp chí trong nước

  • Dương Như Hùng, Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Việt Nam, Tạp Chí Tài chính, 7/4/2018, 10, 2018
  • Dương Như Hùng, Bàn về các yếu tố tác động đến định giá khi cổ phần hóa doanh nghiệp, Tài chính, 4/11/2017, , 2017
  • Dương Như Hùng, Stock Performance of several industries in Vietnam, Journal of Science and Technology Development, Q2, , 2015
  • Dương Như Hùng, Factors affecting TFP: a survey of six industries in Ho Chi Minh city, Journal of Science and Technology Development, Vol. 16, , pp 16-24., 2013
  • Dương Như Hùng, Impact of the board ownership on the performance of companies listed on HOSE, Journal of Science and Technology Development, Vol. 14, pp 116-123., 2011

Các môn học tham gia giảng dạy

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Giảng viên : Dương Như Hùng, Lê Tuấn, Võ Thị Thanh Nhàn

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Giảng viên : Dương Như Hùng, Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Giảng viên : Đoàn Phương Nhi, Dương Như Hùng, Lê Tuấn, Võ Thị Thanh Nhàn