hbtuan@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 106B10

ThS. Huỳnh Bảo Tuân

Giám đốc Trung tâm BR&T, Thạc sĩ, Giảng viên
  • Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực Quality Excellence, Operational Excellence, Organizational Excellence

Hướng nghiên cứu

  • Organizational learning (OL) and learning organization (LO).
  • Organizational intelligence (OI), competitive intelligence (CI).
  • Knowledge management (KM) as well as the concept of organization as knowledge and/or information processing system.
  • Organization and personnel development (OD).
  • Organizational change, management of change, innovation management.
  • Organizational culture.
  • Theory of the evolution of organizations, organized chaos.

Bài báo tạp chí/hội nghị

  • 5 bài

Đề tài/dự án nghiên cứu

Các môn học tham gia giảng dạy

QUẢN LÝ SẢN XUẤT THEO LEAN VÀ SÁU SIGMA

Giảng viên : Bùi Nguyên Hùng, Huỳnh Bảo Tuân, Lê Phước Luông, Nguyễn Thị Đức Nguyên

ĐỔI MỚI SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Giảng viên : Huỳnh Bảo Tuân, Nguyễn Kim Anh

KHỞI NGHIỆP

Giảng viên : Huỳnh Bảo Tuân, Jean Pierre To

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN TRỊ

Giảng viên : Huỳnh Bảo Tuân, Huỳnh Thị Minh Châu

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Giảng viên : Bành Thị Uyên Uyên, Huỳnh Bảo Tuân, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

Giảng viên : Bành Thị Uyên Uyên, Huỳnh Bảo Tuân, Lê Hữu Thanh Tùng, Nguyễn Thùy Trang, Trần Thị Tuyết