1

Lê Thị Thanh Xuân

lttxuan@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 107 B10

TS. Lê Thị Thanh Xuân

Tiến sĩ, Giảng viên
  • Tiến sĩ, Quản trị kinh doanh, University of Western Sydney (Úc), 2015

Hướng nghiên cứu

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

Các môn học tham gia giảng dạy

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

Giảng viên : Hứa Kiều Phương Mai, Lê Thị Thanh Xuân

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Giảng viên : Lê Thị Thanh Xuân, Trần Minh Thư

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Giảng viên : Huỳnh Thị Minh Châu, Lê Thị Thanh Xuân, Trần Thị Tuyết, Võ Tấn Phong

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

Giảng viên : Hà Văn Hiệp, Huỳnh Thị Minh Châu, Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân