nthuhien@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 104B10

TS. Nguyễn Thu Hiền

Chủ nhiệm bộ môn | Giám đốc Chương trình MSM | Giảng viên chính
 • Tiến sĩ, Quản trị kinh doanh, Old Dominion University (Mỹ), 2007
 • Thạc sĩ Ngành Quản trị kinh doanh, Asian Institute of Technology, Thailand, năm 1999
 • Cử nhân Ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam, năm 1996

TS. Nguyễn Thu Hiền phụ trách giảng dạy các môn học về Tài chính doanh nghiệp, Thị trường tài chính, Đầu tư, Tài chính quốc tế, Quản trị công ty. Bà có các nghiên cứu công bố trong nhiều năm trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước về Tài chính doanh nghiệp, Quản trị công ty, Thâu tóm sáp nhập, CSR. Bà cũng có nhiều năm kinh nghiệm chuyển giao công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước như Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội, GTZ, ADB, IFC/World Bank và Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam. Bà đã từng giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Quản lý Công nghiệp; Giám đốc chương trình Maastricht MBA Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM. Bà luôn mong muốn truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho sinh viên, học viên, và giới trẻ ham học hỏi.

Hướng nghiên cứu

 • Tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị công ty
 • Thâu tóm sáp nhập
 • CSR

Bài báo tạp chí/hội nghị

 • Phan, H. V., Nguyen, N. H., Nguyen, H. T., & Hegde, S. , Policy uncertainty and firm cash holdings, Journal of Business Research, 95, 71-82, 2019
 • Nguyen, H. T., Phan, H. V., & Sun, L. S., Shareholder litigation rights and corporate cash holdings: Evidence from universal demand laws., Journal of Corporate Finance, 52, 192-213, 2018
 • J. Thomas Connelly, Piman Limpaphayom, Hien T. Nguyen, Thanh D. Tran, A tale of two cities: Economic development, corporate governance and firm value in Vietnam, Research in International Business and Finance, 42 (2017), 102-123, 2017
 • Nguyen, T. Hien, Yung, Keneth, and Qian, Sun, Motives for Mergers and Acquisitions: Ex Post Market Evidence from the US, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 39, Issue 9-10, 1357 – 1375, 2012
 • Lâm Bình Xuyên, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thanh Vinh, Bất ổn vĩ mô, nắm giữ tiền mặt và giá trị cổ đông của doanh nghiệp Việt Nam, Nghiên cứu kinh tế, (497) 10-2019, , 2019
 • Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thị Thuý An, Nguyễn Thanh Vinh, Bất ổn kinh tế vĩ mô và đầu tư của doanh nghiệp tại Việt Nam, Nghiên cứu kinh tế, (495) 08-2019, 12-20, 2019
 • Nguyễn Thu Hiền, Dương Huyền Phương, Trần Duy Thanh, Lại Huy Hùng, Luật pháp bảo vệ quyền cổ đông: Nhận diện cơ hội cải thiện thúc đẩy hội nhập thị trường vốn khu vực Asean, Tạp chí Công thương, 2-2019, 22-36, 2019
 • Lưu Chí Cường và Nguyễn Thu Hiền, “Quá trình điều chỉnh động cấu trúc vốn trong các doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP. HCM, 2 (47) – 2016, 28 – 41, 2016
 • Nguyễn Thu Hiền, Trần Duy Thanh, Nguyễn Tiến Thông, Nguyễn Hải Ngân Hà, Võ Thị Thanh Nhàn, Quản trị công ty và quá trình điều chỉnh động cấu trúc vốn – quan sát từ các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam , o Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TP. HCM, 5 (50) – 2016, , 2016
 • Nguyễn Thu Hiền & Nguyễn Đức Trung, Vai trò của minh bạch công bố thông tin đối với giá trị và rủi ro của cổ phiếu – nhìn từ chính sách cổ tức, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Số 17- Q2-2014, , 2014 
 • Nguyễn Hoàng Minh & Nguyễn Thu Hiền, Trách nhiệm hội đồng quản trị và hiệu quả doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Số 17- Q1- 2014, 74-87, 2014 
 • Phạm Quỳnh Châu & Nguyễn Thu Hiền, Impacts of credit rating changes on stock returns, Journal of Science, Vol. 1(4)-2012, 39-50, 2012
 • Bùi Huỳnh Tuấn Duy, Lê Thị Lin, Đào Thị Xuân Duyên & Nguyễn Thu Hiền, Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố tính cách cá nhân lên tiềm năng khởi nghiệp của sinh viên, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Số 14-Q3- 2011, 68-82, 2011
 • Lê Minh Lộc & Nguyễn Thu Hiền, Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quyết định giá cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Số 5(23)-2011, 49-62, 2011
 • Trang Hồng Đoan & Nguyễn Thu Hiền, Nghiên cứu ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Mỹ lên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Số 4(22)-2011, 71-80, 2011
 • Nguyễn Thu Hiền & Lê Tường Luật, Ảnh hưởng của công bố thông tin thâu tóm sáp nhập lên suất sinh lợi cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 14, số Q2-2011, 36-45, 2011
 • Lê Như Phước An, Trần Thị Thanh Hoa & Nguyễn Thu Hiền, Nâng cao hiệu quả quản trị công ty ở Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Số 551- Tháng 9/2010, 17-21, 2010
 • Vũ Phúc Thịnh & Nguyễn Thu Hiền, Các yếu tố ảnh hưởng lên chỉ số P/E trên sàn chứng khoán Tp. HCM, Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 232, Tháng 2/2010, 42-49, 2010
 • Nguyễn Thu Hiền & Lê Đình Nghi, Kiểm chứng mô hình GARCH tại thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, Tập 13, số Q2-2010, 5-14, 2010
 • Nguyễn Thu Hiền & Đinh Thị Hồng Loan, Tác động của lạm phát lên suất sinh lợi đầu tư cổ phiếu – Nhận định từ nghiên cứu dữ liệu thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 224, Tháng 6/2009, 11-18, 2009
 • Nguyễn Thu Hiền, Phương pháp phân tán rủi ro trong các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 125 – T3/2001, 37-42, 2001

Dự án / đề tài nghiên cứu

 • Vấn đề đại diện và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp {502.02-2020.305}/{Nghiên cứu cơ bản-Bộ KHCN} 2020-2022
 • Bất ổn về chính sách của chính phủ, lưu giữ tiền mặt của doanh nghiệp và giá trị của tiền {502.02-2016.19}/{Nghiên cứu cơ bản-Bộ KHCN} 2017-2019
 • Cải cách thể chế – điều kiện cần cho cải thiện quản trị công ty – một nghiên cứu từ chính sách nắm giữ tiền mặt 2017-2019
 • Quản trị công ty và quá trình điều chỉnh động của cấu trúc vốn trong các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam, mã số: C2014-20-19

Các môn học tham gia giảng dạy

QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG

Giảng viên : Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Giảng viên : Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

HỆ THỐNG TÀI CHÍNH

Giảng viên : Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Giảng viên : Dương Như Hùng, Hàng Lê Cẩm Phương, Nguyễn Thu Hiền, Phạm Tiến Minh