Thông báo tổ chức buổi phổ biến nội dung hai môn Đề cương LVTN và Thực tập tốt nghiệp HK213

Văn phòng Khoa Quản lý Công nghiệp thông báo tới các em Sinh viên về việc tổ chức buổi phổ biến nội dung hai môn Đề cương LVTN và Thực tập tốt nghiệp trong HK 213 như sau:

Cùng ngày thứ Bảy – 07/05/2022

I/ Môn Đề cương – Thầy Võ Hùng

  • Từ 13g00 – 13g45: Đại Trà
  • Từ 13g45 – 14g30: CLC

II/ Môn TT Tốt nghiệp – Thầy Duy Thanh

  • Từ 14g45 – 15g30: Đại trà
  • Từ 15g30 – 16g15: CLC

Cảm ơn các em

Trân trọng ./.