Thông báo về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đề cương Luận văn thạc sĩ lần 1- HK1/2023-2024

– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn bị.
– Học viên trình bày bằng file powerpoint.
– Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề
cương khoảng 12-15 phút
– Trong quá trình bảo vệ đề cương, Thầy/Cô trong hội đồng sẽ nhận xét và học viên có trách
nhiệm phải tự ghi lại các nội dung yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng để điều chỉnh đề cương và
nộp lại cho Khoa (có chữ ký của GVHD)

HÔI ĐỒNG

  • Thời gian: Từ 8g00, ngày 22/11/2023 (thứ Tư)
  • Tại phòng: 403 – B4 

Thứ tự bảo vệ dự kiến theo file đính kèm

KẾT QUẢ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ:
Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại A, B: Được thông qua đề cương nếu học viên cần điều
chỉnh lại đề cương theo góp ý HĐ và nộp lại quyển đề cương có chữ ký GVHD ngày 9/6/2023 
Kết quả bảo vệ đề cương đạt loại C: nộp lại 1 quyển ngày 01/12/2023 để bảo vệ lần 2 (có
chữ ký GVHD)

Lưu ý:
– Học viên có thể liên hệ văn phòng khoa để nhận file biên bản hội đồng sau khi bảo vệ xong;
biên bản này chỉ ghi nhận 1 số nội dung quan trọng, chứ không ghi hết các góp ý của hội đồng
Tên đề tài sau bảo vệ đề cương: phải có 2 ngôn ngữ Anh + Việt