Chúc mừng 03 chương trình đào tạo của trường ĐH Bách khoa đạt kiểm định chất lượng AQAS đầu tiên ở Việt Nam

Mới đây, 03 chương trình đào tạo của khoa Cơ khí, gồm:  Kỹ thuật Cơ Điện tử, Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp vừa được tổ chức kiểm định uy tín thế giới AQAS thông báo công nhận đạt chất lượng kiểm định. Đây cũng  là 3 chương trình đạt kiểm định AQAS đầu tiên ở Việt Nam. 

AQAS là tổ chức kiểm định uy tín thế giới có trụ sở tại Đức. Sinh viên học các chương trình được AQAS kiểm định sẽ dễ dàng thực hiện trao đổi sinh viên (student exchange) hoặc chuyển đổi tín chỉ với các chương trình khác được AQAS kiểm định hoặc với trường đại học ở Châu Âu. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp từ những chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm ở Châu Âu và trên thế giới.

03 chương trình đào tạo tạo khoa Cơ khí được đoàn đánh giá kiểm định AQAS thực hiện từ 7-10/12/2021 theo hình thức trực tuyến. Đoàn đã sử dụng nhiều phương pháp khách quan, đa chiều nhằm lấy ý kiến của nhiều đối tượng liên quan (cán bộ, giảng viên, sinh viên đang học, sinh viên đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng lao động…), đảm bảo việc đánh giá chất lượng là thực chất nhất có thể.  

Căn cứ vào kết quả đạt chuẩn của hội đồng kiểm định, tổ chức kiểm định AQAS sẽ cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 03 Chương trình đào tạo của nhà trường vào khoảng giữa tháng 3/2022. Như vậy, cùng với 03 chương trình đào tạo của khoa Cơ khí đạt chuẩn kiểm định AQAS đã nâng tổng số các chương trình đào tạo kiểm đạt chuẩn kiểm định quốc tế lên 36 chương trình, chiếm 25,53%  tổng số chương trình đào tạo của trường. Riêng tính cho bậc đào tạo Đại học thì tổng số chương trình đào tạo của Trường là 63 chương trình đào tạo thuộc 35 ngành, trong đó đã có 32 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế, chiếm tỉ lệ 50,79%.

Trường ĐH Bách khoa tham gia kiểm định chất lượng giáo dục rất sớm và thực hiện song song kiểm định cấp cơ sở giáo dục cùng kiểm định cấp chương trình đào tạo. Về việc lựa chọn các tổ chức kiểm định cũng rất đa dạng, phần lớn các chương trình đào tạo tại trường ĐH Bách khoa kiểm định theo chuẩn của các tổ chức kiểm định quốc tế. 

TS. Võ Đại Nhật – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng cho biết, theo kế hoạch trong năm 2022 trường ĐH Bách khoa sẽ tiến hành kiểm định thêm 15 chương trình đào tạo kiểm định mới, kiểm định theo bộ tiêu chuẩn mới và tái kiểm định; 04 chương trình từ năm 2021 chuyển qua năm 2022 theo chuẩn chất lượng tại các tổ chức uy tín trong khu vực và thế giới: AUN-QA, FIBAA, AQAS, ASIIN, CTI…

P. QTTH-TT