HỘI NGHỊ KHOA HỌC VỀ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ NĂM 2023

Với chủ đề chung là Kinh doanh và quản lý trong thế giới VUCA”, nội dung trung tâm của diễn đàn học thuật này là những khía cạnh lý thuyết và áp dụng các mô hình kinh doanh mới, các quá trình chuyển đổi số, các nền tảng trực tuyến, và các công nghệ xã hội mà các doanh nghiệp đã, đang và sẽ khai thác nhằm trở thành các doanh nghiệp dịch vụ đóng góp nhiều giá trị hơn cho phát triển kinh tế, xã hội lẫn môi trường. Những thách thức lẫn cơ hội của doanh nghiệp khi hội nhập vào các chuỗi và mạng cung ứng toàn cầu khác nhau với các thách thức của Cách mạnh Công nghiệp lần thứ tư cùng các yếu tố bối cảnh ngày càng trở nên bất định cũng là những khía cạnh chính yếu mà diễn đàn khoa học này hướng đến. Sau cùng nhưng có ý nghĩa và được kỳ vọng trong nội dung diễn đàn này chính là các khía cạnh về hành vi người tiêu dùng hiện đại hướng đến chất lượng cuộc sống tốt hơn trong bối cảnh kết nối xã hội, kinh tế chia sẻ, và tiêu dùng bền vững ngày càng trở thành xu thế.

Hội nghị bao gồm 2 phân ban:

  • Phân ban Quản trị kinh doanh: Khoa học hành vi, quản trị dịch vụ, quản lý tri thức, đồng tạo sinh giá trị cho doanh nghiệp và khách hàng;Tiếp thị, nguồn nhân lực, quan hệ khách hàng, văn hóa tổ chức, quản trị công ty; Hệ thống và công nghệ thông tin kinh doanh, quy trình nghiệp vụ tổ chức, ERP; Khoa học dữ liệu, phân tích kinh doanh và ra quyết định, AI và dữ liệu lớn, IoT, công nghệ xã hội, truyền thông xã hội; Kinh tế chia sẻ, mô hình kinh doanh mới, kinh doanh điện tử, học tập điện tử, chính phủ số, thương mại xã hội, chuyển đổi số, nền tảng trực tuyến
  • Phân ban Quản lý công nghiệp: Kinh tế, tài chánh, thị trường tiền tệ; Quản lý sản xuất và vận hành; Quản lý chuỗi cung ứng & logistics; Quản lý chất lượng và ISO; Quản lý theo lean & six sigma; Chuyển giao và đổi mới công nghệ; Quản lý dự án công nghiệp; An toàn công nghiệp và quản lý rủi ro; Đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp; Xanh-sạch-bền vững trong hoạt động sản xuất-kinh doanh, kinh tế tuần hoàn; Tổ chức và nhân viên trong thế giới VUCA

Các bài viết có thể từ các tiếp cận nghiên cứu khác nhau, từ hành vi và thiết kế, lý thuyết lẫn thực nghiệm, định tính lẫn định lượng hay hỗn hợp, nhưng phải chứa các tri thức mới về lĩnh vực kinh doanh và quản lý, chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức ấn bản nào, cũng như không ở dạng đang được xem xét phản biện để công bố ở bất kỳ hình thức ấn bản nào.

Thông tin hội nghị:

  • Thời gian: ngày 15 tháng 12 năm 2023
  • Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM
  • Website của HN: https://www.sim.edu.vn/conference2023