Khóa luận Thạc sĩ – Ngành Quản trị Kinh doanh K2017 – Đợt 1

STT

Mã HV

Họ

Tên

Tên đề tài bảo vệ

Thesis

GVHD

1 1570484 Bùi Ngọc Duy Nâng cao giá trị vòng đời khách hàng cho công ty TNHH ví FPT trong năm 2019 Increasing customer lifetime value for FPT wallet company limited in 2019 TS. Vũ Thế Dũng
2 1770264 Phan Thiện Hảo Xây dựng kế hoạch kinh doanh nhóm sản phẩm hóa chất chuyên dụng xử lý nước tại công ty cổ phần Chemizol giai đoạn 2019-2022 Planning business for products specialized chemical water treatment in chemizol joint stock company period 2019-2022 TS. Nguyễn Vũ Quang
3 1570496 Lê Minh Hoàng Hoàn thiện giải pháp mua hàng dựa trên mô hình Kraljic cho mã hàng máy giặt tại công ty điện tử Samsung HCMC Improve purchasing solutions based on Kraljic portfolio matrix for a wasing machine model at Samsung electronics HCMC TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên
4 1570942 Nguyễn Lê Phương Khánh Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH Zago Store HCM tại Hà Nội và Đà Nẵng giai đoạn 2019-2022 Planning business expansion of branch Zago store HCM company at Ha Noi and Da Nang in the period 2019-2022 TS. Nguyễn Vũ Quang
5 1570507 Phạm Đức Linh Lập kế hoạch tiếp thị cho công ty Mai Trần – giai đoạn 2019-2021 Developing marketing plan for company Mai Tran for the period of 2019-2021 PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy
6 1570511 Nguyễn Thị Tuyết Nga Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty TNHH SG Sagawa Express Việt Nam Solutions to improve the effectiveness of employee recruitment at SG Sagawa Express Việt Nam, LLC TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
7 1670431 Nguyễn Hoài Nhung Giải pháp nâng cao sự thỏa mãn công việc của nhân viên tại công ty điện tử Samsung Việt Nam Solutions improve job satisfaction of employees in Samsung Electronics Vietnam TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
8 1670435 Trần Văn Quốc Cải tiến lỗi nắp chai tại dây chuyền chiết nóng của nhà máy Suntory Pepsico Việt Nam dựa trên áp dụng Kaizen Improve cap defects of pet hotfill line in Suntory Pepsico Vietnam beverage based on Kaizen implement TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
9 1570976 Lê Mạnh Tuấn Phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao giá trị mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng cho công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Phúc Lộc Solutions to increase relationship value between enterprises and customers for Phuc Loc trading and technical Co., Ltd TS. Nguyễn Thu Hiền
10 1570535 Nguyễn Sơn Tùng Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại công ty cổ phần Công Nghệ Finviet Complete online business model in Finviet technology joint stock company TS. Đường Võ Hùng
11 1570978 Nguyễn Ngọc Tường Giải pháp nâng cao hành vi lao động sáng tạo tại công ty giờ giải lao thông qua lãnh đạo chuyển đổi Solutions to enhance innovative work behaviour in recess center company through transformational leadership TS. Phạm Quốc Trung