Luận văn Thạc sĩ – Ngành Quản trị Kinh doanh K2017 – đợt 1 – (Lâm Đồng)

STT

MSHV

Họ

Tên

Đề tài

Thesis

GVHD

1 1770614 Võ Thị Ngọc Cẩm Ảnh hưởng bất đối xứng của các yếu tố chất lượng dịch vụ lên giá trị dịch vụ khách sạn tại Đà Lạt Exploring asymmetric effects of service quality on customer service value: a study of hotels in dalat PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
2 1870676 Danh Thanh Hải Ảnh hưởng của vốn xã hội lên hiệu quả hoạt động kinh doanh của các khách sạn dưới 3 sao tại thành phố Đà Lạt. Influence of social capital on business ferformance of hotels under 3 stars in Dalat City. PGS.TS.Phạm Ngọc Thúy
3 1770617 Vũ Quang Hiển Ảnh hưởng của định hướng tiếp thị quan hệ đối với kết quả kinh doanh thông qua chất lượng mối quan hệ giữa các doanh nghiệp ngành thiết bị y tế Effects of  relationship marketing orientation for business results through quality relationship between enterprises, organizations medical equipment  PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
4 1670417 Đinh Quốc Hiếu Tác động của các yếu tố nguồn lực tương tác khách hàng đến giá trị cảm nhận và hiệu ứng truyền miệng của khách hàng. Một nghiên cứu trong lĩnh vực y tế tại Lâm Đồng The effect of customer operant resources on their perceived value and word of mouth – A study in healthcare services at Lam Đong PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy
5 1670419 Lê Bình Phương Hoài Quan hệ giữa năng lực động, lợi thế cạnh tranh, thành quả đổi mới và thành quả hoạt động: Một nghiên cứu đối với các doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng The relationship between dynamic capabilities, innovation performance, competitive advantages & firm performance: A study of firms in Lam Dong province PGS. TS. Lê Nguyễn Hậu
6 1770618 Nguyễn Thị Ánh Hồng Các yếu tố chính tác động đến quyết định mua sản phẩm xanh – Một nghiên cứu tại thành phố Đà Lạt Main factors affecting the decision of puschasing green products – A study in Da Lat TS. Trần Thị Kim Loan
7 1770619 Ngô Quang Minh Huân Nhận dạng các yếu tố trong hệ thống quản lý chất lượng toàn diện ảnh hưởng đến hiệu suất của nhân viên: Một nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất thép và xi măng tại Việt Nam. Identifying factors of total quality management affects to performance of employee – A case study in steel and cement production in VietNam TS. Lê Hoành Sử
8 1570943 Nguyễn Vũ Hoài Khanh Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng dịch vụ ngân hàng di động của khách hàng cá nhân tại thành phố Đà Lạt Factors influencing adoption of mobile banking services of personal customers in dalat city TS. Trần Thị Kim Loan
9 1670029 Trương Thị Yến Nhi Một mô hình cấu trúc về đồng tạo sinh, chất lượng cuộc sống và ý định tái sử dụng dịch vụ của khách hàng: Tình huống dịch vụ homestay tại Đà Lạt A structure model of co-creation, quality of life and revisit intention of customers: The case of Homestay service in Dalat City PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân
10 1670912 Phan Thị Lê Phú Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận sử dụng dịnh vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Factors affecting the adoption of mobile banking services of individual customers at commercial banks in Lâm Dong province TS. Lê Hoành Sử
11 1770631 Tạ Công Tuyên Mối quan hệ giữa phong cách ra quyết định của khách du lịch và quyết định mua nông sản đặc sản chế biến – Một nghiên cứu tại thành phố Đà Lạt The relationship between decision making styles of tourists and purchase decision of processing specialties agricultural products – A research in Da Lat city TS. Trần Thị Kim Loan
12 1770633 Lê Hải Yến Một số tiền tố của hành vi tiêu dùng thân thiện với môi trường: Một nghiên cứu về tiêu dùng xanh tại Đà Lạt, Việt Nam Some antecedents of consumers’ pro-environmental behavior: A study of green consumption in Da Lat, Vietnam PGS. TS. Nguyễn Mạnh Tuân