LỊCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 19 VỀ TRƯỚC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024

(Thời gian 15 tuần, từ 28/08/2023 đến 10/12/2023)

STT Công việcThời gianGhi chú
1Phổ biến nội dung môn LVTNSV có thắc mắc, liên hệ GV: TS. Võ Hùng – dvhung@hcmut.edu.vn
2SV ĐHCQ đăng ký tên đề tài theo link thông báo trên Website của Khoa: LINKTừ 24/07/2023 tới trước 17g00, ngày 06/08/2023 
3Các Bộ môn phân công và VPK công bố danh sách SV, GVHDPhân công: 21/08/2023 – 25/08/202328/08/2023: DS dán tại Bộ môn và VPK đăng website
4SV chuẩn bị đề cương chi tiết dưới sự hướng dẫn của GVHDTừ ngày 28/08/2023Sinh viên nên chủ động có đề cương trước khi có GVHD để triển khai thuận lợi.
5Nộp đề cương chi tiết tại VP các Bộ mônTrước 11g00 thứ Năm, 07/09/2023 
6Bảo vệ đề cương lần 1Từ 11/09/2023 đến 17/09/2023Các HĐ báo cáo kết quả bảo vệ cho Khoa trước 16g00, ngày 26/09/2023
7Bảo vệ đề cương lần 2Từ 18/09/2023 đến 24/09/2023
8Các GVHD gửi báo cáo tiến độ giữa kỳ về CNBM23/10/2023: GVHD báo cáo BM 25/10/2023: BM báo cáo KhoaBM tổng hợp tình hình và gửi bảng báo cáo về Khoa để Khoa ra quyết định cảnh cáo/ đình chỉ
9SV nộp luận văn tại BMTrước 10g00, thứ Hai, ngày 11/12/2023BM báo cáo tình hình nộp LVTN, ds HĐBV về Khoa trước 16g00, ngày 12/12/2023 để ra quyết định trừ điểm nộp trễ và lấy QĐ thành lập HĐ
10Phản biện Luận vănTừ 11/12/2023 đến 24/12/2023 
11Bảo vệ Luận vănTừ 25/12/2023 đến 07/01/2024Các HĐ gửi kết quả về Khoa trước 10g00, thứ Tư  10/01/2024

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2023

KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN VŨ QUANG