ntdung@hcmut.edu.vn
(84-28) 38650 460
Phòng 104B10

ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên
  • Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, (Mỹ), 2012

Hướng nghiên cứu

  • xxx
  • xxx

Bài báo tạp chí/hội nghị quốc tế

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Bài báo tạp chí/hội nghị trong nước

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Các môn học tham gia giảng dạy

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Giảng viên : Tập thể giảng viên QLCN

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Giảng viên : Tập thể giảng viên QLCN

GIỚI THIỆU NGÀNH

Giảng viên : Tập thể giảng viên QLCN