V/v Tạm thay đổi Lịch trực CS2 tuần 24/06/2024 và 01/07/2024

Thân gửi SV,

Vì thay đổi trong công tác đột xuất, VPK thân báo lịch trực CS2 tuần từ 24/06/2024 tới 05/07/2024 có thay đổi như sau:

– Thứ 3 (25/6 và 02/07): VPK tại CS2 tạm đóng cửa, các em SV vui lòng liên hệ tại CS1 và emails.

– Thứ 5 (27/06 và 04/07): VPK tại CS2 tạm đóng cửa, các em SV vui lòng liên hệ tại CS1 và emails.

** Sáng thứ 6, VPK CS2 có mở cửa, các em có thể liên hệ nhận Giấy giới thiệu và Giấy chứng nhận SV.

Tuần 08/07/2024: Lịch trực sẽ trở lại bình thường.

Cảm ơn các em,

Trân trọng ./.