Tháng Sáu 24, 2024

Day

Thân gửi SV, Vì thay đổi trong công tác đột xuất, VPK thân báo lịch trực CS2 tuần từ 24/06/2024 tới 05/07/2024 có thay đổi như sau: – Thứ 3 (25/6 và 02/07): VPK tại CS2 tạm đóng cửa, các em SV vui lòng liên hệ tại CS1 và emails. – Thứ 5 (27/06 và...
Read More

Bình luận gần đây