Học bổng

Category

Trường ESB, ĐH Reutlingen (Đức) sẽ cấp một số suất học bổng trao đổi sinh viên cho SV khoa QLCN học tập 1 học kỳ tại Đức trong học kỳ mùa Hè 2024 (Tháng 3/2024 đến tháng 8/2024). Học bổng này được tài trợ chủ yếu bởi quỹ học bổng TL-Stiftung, dành cho các sinh...
Read More
Trường ESB, ĐH Reutlingen (Đức) sẽ cấp một số suất học bổng trao đổi sinh viên cho SV khoa QLCN học tập 1 học kỳ tại Đức trong học kỳ mùa Đông 2023 (Tháng 9/2023 đến tháng 2/2024). Học bổng này được tài trợ bởi quỹ học bổng TL-Stiftung, dành cho các sinh viên được...
Read More
Sun Bright là chương trình phát triển thế hệ nhân tài tiếp theo từ Sun Life Việt Nam. Trong 18 tháng, bạn sẽ phát triển tại một phòng ban và làm việc tại ba quốc gia, khởi đầu sự nghiệp vững chắc với chiều sâu kiến thức chuyên ngành và tư duy của một công...
Read More
Theo Thư ngỏ của Hội khuyến học thương gia Đài Loan tại Việt Nam, Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HV) thông tin về học bổng Hội khuyến học thương gia Đài Loan tại Việt Nam, chi tiết như sau: 1. Mục tiêu: Góp...
Read More
Ban liên lạc cựu Sinh viên CK82 cấp học bỏng cho sinh viên học khá, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình học bổng cụ thể như sau 1. Số suất: 20 suất 2. Giá trị học bổng: 5,000,000 đồng/suất. 3. Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên hệ đại học chính quy...
Read More
Số suất: 30 suất Giá trị học bổng: 30,000,000 đồng/suất Tiêu chuẩn xét tuyển bắt buộc: Là sinh viên đang học hệ đại học chính quy từ năm 2 đến năm 4 chính quy tập trung;Là sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện;Có điểm...
Read More
Số suất: 10 suất Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất Đối tượng xét cấp học bổng: Tân sinh viên khóa 2022, hệ đại học chính quy, văn bằng 1;Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ các trường hợp khó khăn khác);Ưu tiên sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Lâm...
Read More
1. Số suất: 15 suất 2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất 3. Đối tượng xét cấp học bổng: Tân sinh viên khóa 2022, hệ đại học chính quy, văn bằng 1;Có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ các trường hợp khó khăn khác). 4. Hồ sơ học bổng: Đơn xin cấp...
Read More
Chương trình học bổng cụ thể như sau: 1.Số lượng học bổng: 30 suất 2.Giá trị học bổng: 13,500,000 đồng/SV/năm học 3.Thời gian hỗ trợ học bổng: 04 năm học 4.Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên nữ, đang theo học năm nhất tính từ năm học 2022 – 2023, bậc đại học hệ chính quy;Có hoàn cảnh...
Read More
1. Số suất: 40 suất 2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất 3. Đối tượng xét cấp học bổng: Sinh viên hệ đại học chính quy, văn bằng 1, từ năm hai trở đi, đang học tập tại trường;Điểm trung bình năm học 2021-2022 từ 7.5 trở lên;Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ...
Read More
1 2 3 4