Học bổng

Category

Phòng CTCT-SV có nhận được Thư ngỏ của nhóm Cựu Sinh viên Bách Khoa về việc tài trợ học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cụ thể như sau: 1. Số suất và mức học bổng: 20 suất, giá trị 5.000.000đ/suất. 2. Điều kiện xét cấp học...
Read More
Căn cứ công văn của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc thông báo chương trình học bổng Toshiba năm 2021, dành cho học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ và đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ, Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên thông báo chương...
Read More
Term of the Scholarships: The home university must permit its students to spend one whole semester in the programme, but not more than 4 months, at Chulalongkorn University. Provisions of the Scholarships: The scholarships will cover the following:1. An economy class, round-trip ticket, as actually paid. It should also be noted that For students from...
Read More
MỤC ĐÍCH Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn một phần chi phí học tập tại Khoa Quản lý Công nghiệp (QLCN), Đại học Bách Khoa TP.HCMChuẩn bị cho sinh viên năng lực và kĩ năng để tiếp nhận những cơ hội học tập và phát triển NỘI DUNG HỌC BỔNG Số lượng...
Read More
Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Lichtenstein trong năm 2019. Thông tin học bổng cụ thể như sau: 1. Đối tượng cấp học bổng: Chương trình cấp học bổng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Thông tin chi tiết về chương...
Read More
1 2