Tháng Chín 7, 2022

Day

1. Số suất: 40 suất 2. Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất 3. Đối tượng xét cấp học bổng: Sinh viên hệ đại học chính quy, văn bằng 1, từ năm hai trở đi, đang học tập tại trường;Điểm trung bình năm học 2021-2022 từ 7.5 trở lên;Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ...
Read More