Thống kê

Category

CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC/ SỞ – TP SttMã số đề tàiĐề tàiThành viên tham giaCấp1502.02-2016.19Bất ổn về Chính sách của Chính phủ, Lưu giữ Tiền mặt của Doanh nghiệp và Giá trị của TiềnTS. Nguyễn Thu HiềnNhà nước – nghiên cứu cơ bản CẤP ĐHQG LOẠI B, C SttMã số đề tàiĐề...
Read More
Tạp chí khoa học quốc tế  Vo Ngoc Phu, Vo Thi Ngoc Tran , Vo Thi Ngoc Chau  , Nguyen Duy Dat , Khanh Ly Doan Duy, A decision tree using ID3 algorithm for English semantic analysis, International Journal of Speech Technology (Scopus), September 2017, Volume 20, Issue 3, pp 593–613,  (2017)J. Thomas Connelly, Piman Limpaphayom, Hien T. Nguyen, Thanh D. Tran, A tale of two cities: Economic development,...
Read More