Tháng Chín 29, 2022

Day

Số suất: 10 suất Giá trị học bổng: 5.000.000 đồng/suất Đối tượng xét cấp học bổng: Tân sinh viên khóa 2022, hệ đại học chính quy, văn bằng 1;Có hoàn cảnh gia đình khó khăn (hộ nghèo/ hộ cận nghèo/ các trường hợp khó khăn khác);Ưu tiên sinh viên có hộ khẩu tại tỉnh Lâm...
Read More

Bình luận gần đây