Tháng Mười 3, 2022

Day

Số suất: 30 suất Giá trị học bổng: 30,000,000 đồng/suất Tiêu chuẩn xét tuyển bắt buộc: Là sinh viên đang học hệ đại học chính quy từ năm 2 đến năm 4 chính quy tập trung;Là sinh viên có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện;Có điểm...
Read More