Tháng Chín 14, 2022

Day

Chương trình học bổng cụ thể như sau: 1.Số lượng học bổng: 30 suất 2.Giá trị học bổng: 13,500,000 đồng/SV/năm học 3.Thời gian hỗ trợ học bổng: 04 năm học 4.Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên nữ, đang theo học năm nhất tính từ năm học 2022 – 2023, bậc đại học hệ chính quy;Có hoàn cảnh...
Read More