Học vụ

Category

SV vui lòng xem file đính kèm [KLTN] DS Phan Cong GVH D Va BM Dot 1 CompressedTải xuống
Read More
SV vui lòng xem file đính kèm [DACN] DS Phan Cong GVH D Va BM Dot 1 CompressedTải xuống
Read More
– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn – Học viên trình bày bằng file powerpoint. – Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút...
Read More
Vui lòng xem file đính kèm DS Thực Hiện ĐC + LVThS HK222 Khóa 2021 Lớp Bến Tre CompressedTải xuống
Read More
Các bạn SV vui lòng xem file đính kèm >> STT LVTN HK 222 Tải xuống LINK nộp bản mềm LVTN tại: >>LINK<<
Read More
Nếu bạn đang ấp ủ ước mơ được du học và khám phá một thế giới mới thì buổi chia sẻ này là dành cho bạn. Cơ hội đến với nước Đức không khó khăn như bạn nghĩ. Học kỳ mùa đông này đang chờ bạn. Các bạn sẽ có cơ hội được học tập...
Read More
(Thời gian 08 tuần, từ 05/06/2023 đến 28/07/2023) STT Công việc Thời gian Ghi chú 1 SV đăng ký lĩnh vực theo LINK thông báo của Khoa: LINK Từ 10/04/2023 tới 23/04/2023 2 BM phân công GVHD Từ 01/05/2023 đến 07/05/2023 08/05/2023: BM gửi KQ phân công cho VPK để đăng website 3 Gặp GVHD,...
Read More
(Thời gian 08 tuần từ 05/06/2023 đến 28/07/2023) STT Công việc Thời gian Ghi chú 1 Phổ biến nội dung thực tập ngoài trường (còn gọi là: Thực tập tốt nghiệp) Dự kiến 15/04 hoặc 16/04/2023 –  Thời gian và phòng sẽ TB sau 2 Đăng ký nguyện vọng, đơn vị thực tập tại link...
Read More
(Thời gian 15 tuần, từ 05/06/2023 đến 15/09/2023) STT Công việc Thời gian Ghi chú 1 SV ĐHCQ đăng ký tên đề tài theo link thông báo trên Website của Khoa: LINK Từ 10/04/2023 tới trước 17g00, ngày 23/04/2023   2 Các Bộ môn phân công và công bố danh sách SV, GVHD Phân công:...
Read More
1 2 3 4 5 8