LVTN Cao học

Category

STT MSHV HỌ TÊN ĐỀ TÀI THESIS GVHD 1 1670899 Nguyễn Vũ Hoàng Anh Một số tiền tố và hậu tố của đầu tư vào mối quan hệ với khách hàng: một nghiên cứu về dịch vụ nhà hàng tại Thành phố Đà Lạt Some ancetedents and outcomes of relationship marketing investment: a study on...
Read More
STT Mã HV HỌ TÊN ĐỀ TÀI THESIS GVHD 1 1570929 Huỳnh Trung Cường Thiết lập kế hoạch kinh doanh trực tuyến thiết bị cơ khí ở bối cảnh Việt Nam Establishing online business plan for mechanical equipment in Viet Nam TS. Phạm Quốc Trung 2 1570945 Bùi Thị Cẩm Lê Giải pháp nâng cao...
Read More
STT MSHV HỌ TÊN ĐỀ TÀI THESIS CBHD 1 7141053 Trần Hoàn Mỹ Anh Quan hệ giữa định hướng tinh thần doanh nghiệp, định hướng thị trường và kết quả thực hiện của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh The relationship between entrepreneurial orientation, market orientation and performance of medium...
Read More
STT MSHV HỌ TÊN ĐỀ TÀI GVHD 1 1570927 Bùi Ngọc Anh Tác động của các yếu tố giá trị thương hiệu đến lòng ham muốn và lòng trung thành thương hiệu của khách hàng hộ kinh doanh tại thành phố Đà Lạt PGS. TS. Phạm Ngọc Thúy 2 1570479 Lê Minh Cảnh Tác động...
Read More
STT Mã HV Họ Tên Đề tài bảo vệ GVHD 1 7141064 Đinh Thị Hoài Giang Ứng dụng AHP để đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp tại công ty Điện tử Samsung Việt Nam TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên 2 13170671 Hà Quang Huy Lập kế hoạch kinh doanh dưa lưới sạch trồng...
Read More
1 2