Tháng Một 10, 2022

Day

Lịch thực tập nhận thức HK2/2021-2022 Đại học chính quy và Chất lượng cao (K2020) Thời gianCông việcGhi chú30/12/2021 – 05/01/2022BCN Khoa phân công BM 06/01/2022 – 11/01/2022BM hoàn thành phân công11/01: công bố DS GVHD15/01/2022Phổ biến nội dung TTNT – ONLINE ĐHCQ: 08g30 CLC: 09:30Thầy Thanh (CNMH)17/01/2022 – 11/03/2022GVHD lập nhóm và trao đổi với...
Read More