Tháng Một 13, 2022

Day

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm. 2559 DANH SACH PHAN CONG GVHD MON THUC TAP NHAN THUC CLC HK 212Tải xuống 2559 DANH SACH PHAN CONG GVHD MON THUC TAP NHAN THUC DAI TRA HK 212Tải xuống 2559 DANH SACH PHAN CONG GVHD MON THUC TAP NHAN THUC VHVL HK 212Tải xuống
Read More
Sinh viên xem kết quả phân công Giáo viên hướng dẫn môn Luận văn Tốt nghiệp HK 212 trong file đính kèm. 2558 DANH SACH PHAN CONG GVHD LVTN BM TTQL DAI TRATải xuống 2558 DANH SACH PHAN CONG GVHD LVTN BM TT QL CLCTải xuống 2558 DANH SACH PHAN CONG GVHD LVTN BM TC...
Read More
Sáng ngày 06/1/2022, 02 đơn vị của trường ĐH Bách khoa-ĐHQG-HCM gồm: Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính và Khoa Quản lý Công nghiệp đã ký kết hợp tác với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam. Buổi lễ diễn ra với hình thức trực tuyến. Tham dự buổi...
Read More