Tháng Một 18, 2022

Day

Công ty TNHH trang phục ngoài trời CPPC (Việt Nam) 100% vốn TLhái lan thuộc Tập đoàn CP tuyển các vị trí sau: A. Thương mại điện tử Mô tả công việc Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm quần áo thời trang.Phát triển thị trường.Nghiên cứu khách hàng tiềm năng từ đó ra định...
Read More