Tháng Hai 16, 2022

Day

Phòng CTCT-SV có nhận được Thư ngỏ của nhóm Cựu Sinh viên Bách Khoa về việc tài trợ học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cụ thể như sau: 1. Số suất và mức học bổng: 20 suất, giá trị 5.000.000đ/suất. 2. Điều kiện xét cấp học...
Read More