Tháng Hai 24, 2022

Day

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022 (212) đúng hạn, Phòng Công tác chính trị – sinh viên thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 212 cho sinh viên. Nội dung cụ...
Read More