Tháng Ba 30, 2022

Day

Phòng Công tác Chính trị – Sinh viên có nhận được Thư ngỏ của Chi hội Doanh nghiệp Khu Công nghệ cao Tp.HCM (SBA) về việc triển khai chương trình học bổng SBA cho sinh viên của trường Đại học Bách Khoa. Chương trình học bổng cụ thể như sau: Số lượng học bổng: dự...
Read More