Tháng Tư 6, 2022

Day

Theo công văn số 18-2022/LSTF ngày 31/3/2022 của Quỹ Hỗ trọ Cộng đồng Đinh Thiện Lý, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình Học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2022 – 2023 như sau: Số suất: 11 suất. Đối tượng xét nhận học bổng: Sinh viên (SV) có hoàn cảnh khó khăn và có điểm...
Read More