Tháng Tư 18, 2022

Day

Chiều thứ Năm, ngày 21/04/2022 – [ Dành riêng cho SV Huy chương Vàng Bạc] Ghi chú – SV nhận Huy chương Vàng, Bạc sẽ duyệt lễ vào 14g00 tại HT A5 – SV nhận Lễ Phục và giấy mời phụ huynh tại 201 A4 (Cô Nga) PDT Sáng thứ Sáu, ngày 22/04/2022 – [...
Read More
Mục đích của bản câu hỏi này là để khảo sát quan điểm và kinh nghiệm của sinh viên tốt nghiệp tại khoa Quản lý Công nghiệp về các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc quốc tế và để phát triển nghề nghiệp. Câu trả lời của bạn sẽ góp phần định...
Read More