Tháng Năm 2, 2022

Day

Thời gian: 3 months Lãnh vực: Economic Sciences and Business Administration Trường: Transilvania University of Brasov, Romania Học bổng: 800 EUR/month (subsistence) + 1500 EUR (travel support) Học kỳ bắt đầu: tháng 10/2022 Tìm hiểu chương trình tại đây https://econ.unitbv.ro/en/study-programmes/bachelor-s-degree Các bạn quan tâm ứng tuyển https://forms.gle/MTiPzfJnKEqD9KH3A Khoa QLCN sẽ đánh giá, tuyển chọn và...
Read More