Tháng Năm 16, 2022

Day

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Ban Điều Hành Quỹ học bổng Vallet về chương trình học bổng Vallet năm 2022 dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau: 1. Học bổng dành cho Sinh viên đại học Trị giá học bổng: 26.000.000 đồng/suất Đối tượng xét học...
Read More