Tháng Năm 30, 2022

Day

Căn cứ theo thông báo của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc triển khai chương trình học bổng bậc đại học Panasonic 2022 cho sinh viên, Phòng CTCT-SV thông báo chương trình học bổng như sau: Số suất: 20 suất (trên toàn quốc)Giá trị học bổng: 30.000.000 đồng/năm học.Đối tượng xét cấp học bổng: Sinh...
Read More
(ĐTCK) Không đơn thuần là một trong những tiêu chuẩn về quản trị rủi ro, Basel III còn khẳng định chất lượng nguồn vốn, tấm đệm phòng ngừa của ngân hàng trước những cú sốc của thị trường, từ đó đảm bảo sự phát triển an toàn, hiệu quả. Tại Việt Nam hiện chỉ có một...
Read More
(ĐTCK) Trên thị trường vốn, nhà đầu tư vừa là chủ nợ khi nắm giữ trái phiếu, vừa là chủ sở hữu doanh nghiệp khi nắm giữ cổ phiếu, song kiến thức về đầu tư tài chính của nhiều người còn hạn chế, vô hình trung tạo nên sự bất ổn trên thị trường. Trong đợt...
Read More
Việt Nam là một trong hai nước ở châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức xếp hạng S&P nâng bậc tín nhiệm từ đầu năm đến nay. Ngày 26/5, tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+,...
Read More

Bình luận gần đây