Tháng Năm 31, 2022

Day

Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ đường cao tốc của khu vực ĐBSCL hiện quá thấp cũng khiến kinh tế chậm phát triển.  Đặt vấn đề “Hạ tầng giao thông tác động đến đầu tư, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế như thế nào?” trong phần trình...
Read More