Tháng Mười Một 28, 2022

Day

No. Student’s ID Full Name Thesis Topic Supervisor 1 2070609 Nguyen Dung Uyen Thi Developing a startup for school bus service in Ho Chi Minh city from 2023 to 2030 Dr. Le Thi Thanh Xuan 4 2070606 Ho Xuan Hoang Business plan for green collector – bottles and cans collection system. Dr. Nguyen Vu Quang...
Read More
STT Mã HV Họ Tên Tên đề tài CBHD 1 1879004 Thon Bunheng Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp xuất khẩu từ Việt Nam sang Campuchia TS. Nguyễn Thị Đức Nguyên 2 2070225 Võ Ngọc Minh Châu Các yếu tố ảnh hưởng đến việc...
Read More
STT Mã HV Họ Tên Tên đề tài Tên đề tài Tiếng Anh CBHD 1 1970107 Nguyễn Thị Xuân Bình Bình Viên mãn chủ quan từ sự tham gia dịch vụ của khách hàng: Một nghiên cứu trong ngành nhà hàng tại TP.HCM Subjective well-being from, customer paticipation: evidence in the restaurant industry in Ho...
Read More
– Đề nghị tất cả học viên có mặt trước giờ tổ chức hội đồng 10 phút để chuẩn– Học viên trình bày bằng file powerpoint.– Mỗi học viên có từ 5 – 7 phút trình bày đề cương, tổng thời gian cho 1 học viên bảo vệ đề cương khoảng 12-15 phút– Trong quá...
Read More