Tháng Hai 1, 2023

Day

STT MSSV HỌ SV TÊN SV Tên đề tài (Tiếng Việt) Tên đề tài (Tiếng Anh) GVHD 1 1410743 Trương Hữu         Đang        ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG MÔ HÌNH PHỐI THỨC TIẾP THỊ XANH VÀ NHẬN THỨC VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA XE MÁY ĐIỆN TẠI TPHCM...
Read More