Tháng Hai 9, 2023

Day

STT MSSV Họ Tên Tên đề tài (tiếng Việt) Tên đề tài (tiếng Anh) GVHD 1 1712916 Trần Nhã           Quỳnh       Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua các sản phẩm có bao bì xanh của người tiêu dùng thế hệ trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh Factors affecting the intention to buy...
Read More
STT MSSV HỌ TÊN Tên đề tài (tiếng Việt) Tên đề tài (tiếng Anh) GVHD 1 1810791 Dương Thị Huỳnh    An          Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng di động Gojek để mua thức ăn của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Factors affecting customers’ intention to use...
Read More