Tháng Hai 23, 2023

Day

Điều phối/thực hiện các hoạt động kinh doanh, Marketing đối với các Giải pháp, sản phẩm Công nghệ mà Công ty Sản xuất/Phân phối tại thị trường Việt Nam và Quốc tế. Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại nhằm tạo mọi điều kiện thuậnlợi, thúc đẩy cho hoạt động...
Read More